" Vatanını en çok seven, görevini en iyi yapandır. "

Merhaba!

Ben Ergoterapist Hazal Pural. Danışanlarıma genel bilgiler vermek amacıyla oluşturduğum bu sitede ergoterapinin bir çok alanı hakkında yazılar yazıyorum. Keyifli okumalar!

En son

Çocuklarda Nöromotor Gelişim

Nöromotor gelişim sinir ve kas kontrolünün kazanılmasını ifade eder. Nöromotor gelişimin normal olabilmesi için sinir sisteminin ve kas sisteminin normal olması gerekir. Çocuğun nöro-motor değerlendirmesinde ele alınan kriterler: İnce motor ve uyumsal gelişim (nesneleri görme elleriyle tutma ve çizim). Dil yönünden gelişim (işitme söylenenleri anlayıp yapma ve...

Özel Öğrenme Güçlüğü (Disleksi) Problemi Olan Çocukların Aileleri İçin Öneriler

Özel öğrenme güçlüğü (disleksi) özel bir uzmanlık gerektirir. Bu yardım öğretmenlerden beklenmemelidir. Gerekli tıbbi ve psikolojik ölçümler yapılmalı, psikoeğitim ve psikiyatrik destek sağlanmalı ve ergoterapi uygulamalarına yönlendirme yapılmalıdır. Özel öğrenme güçlüğü olan çocuk, kimseyle kıyaslama yapmadan ve özel durumu inkar edilmeden kabul edilmelidir. Sabırlı, anlayışlı ve hoş...

Disleksi Nedir?

Disleksi, yaşa uygun zeka seviyesi, eğitim ve çevresel koşullara rağmen, okumayı öğrenme, doğru ve akıcı okuma ve okuduğunu anlamada yaşanan beklenmedik ve hayat boyu süren nörogelişimsel bir bozukluktur (Démonet, Taylor ve Chaix, 2004; Vellutino, Fletcher, Snowling ve Scanlon, 2004). Ruhsal Bozuklukların Tanısal ve İstatistiksel El Kitabı 5’de (Diagnostic...

Dürtüsellik Nedir?

Dürtüsellik, ortama uygun olmayan veya aşırı riskli, yeterince planlanmamış ve genelde istenmeyen sonuçlara yol açan çeşitli davranışları kapsar. Ayrıca, dikkatsizlik sabırsızlık, yenilik arama, risk alma, heyecan ve zevk arama, zarar görme ihtimalini düşük hesaplama ve dışa dönüklük gibi özellikler ile kendini gösterir. Moeller ve arkadaşları, dürtüselliği ‘alternatifleri yeteri...

Mental Retardasyon Sınıflandırması ( IQ ) ve Özellikleri

Hafif Mental Retardasyon: IQ puanı 50-70 arasında olan bireyler bu gruptadır. Konuşma geriliği bir miktar vardır, fakat günlük konuşmaları yürütebilecek ve çok karmaşık olmayan günlük işleri yapabilecek düzeydedir. Motor gelişimleri normal görünse de, sosyal gelişimlerindeki yetersizliklerden dolayı, fiziksel aktivitelere katılmada güçlük çektikleri ya da katılımlarının zayıf olduğu;...