" Vatanını en çok seven, görevini en iyi yapandır. "

Çocuklarda Nöromotor Gelişim

Nöromotor gelişim sinir ve kas kontrolünün kazanılmasını ifade eder. Nöromotor gelişimin normal olabilmesi için sinir sisteminin ve kas sisteminin normal olması gerekir. Çocuğun nöro-motor değerlendirmesinde ele alınan kriterler:

 • İnce motor ve uyumsal gelişim (nesneleri görme elleriyle tutma ve çizim).
 • Dil yönünden gelişim (işitme söylenenleri anlayıp yapma ve konuşma).
 • Kaba motor gelişim (oturma yürüme ve atlama).
 • Kişisel ve sosyal gelişim (başkalarıyla geçinebilme ve kendine bakabilme)

Çocuklarda nöromotor gelişim evrimi genel kaba hareketlerden ince motor hareketlere, baştan ayağa ve merkezden çevreye doğru gerçekleşir.

Kaba motor beceriler vücudun büyük kas gruplarının gelişimini ve kullanımını kapsar. Çocukların kaba motor becerilerinin gelişmesinde intrauterin dönemde ortaya çıkan ilkel reflekslerin kaybolması gerekmektedir. Eğer bu refleksler kaybolmazlarsa nöromotor gelişme aksamaktadır. Kaba motor gelişimin başlıca basamakları boyun kontrolü, desteksiz oturma ve yürümedir.

İnce motor beceriler ise ekstremitelerde küçük kasların kullanma yeteneğini tanımlar.

Motor becerilere paralel olarak çocuk etrafının farkına varır, iletişime geçer, önce sesler çıkartır, daha sonra sözcükler çıkarır ve cümle kurar. Çocuklarda nöromotor gelişim basamakları değerlendirilirken çocuğun takvim yaşı dikkate alınmalıdır.

Aylara Göre Nöromotor Gelişim Basamakları

2 Ay

 • Ellerini genellikle yumruk yapar
 • Yüzükoyun yatırıldığında başını yerden kaldırabilir
 • Objeyi gözleri ve başı ile 90 derece takip eder
 • Tek heceli sesler çıkarır

3 Ay

 • Ellerini daha az yumruk yapar
 • Yüzükoyun başını yerden kaldırıp bir süre öyle tutabilir
 • Objeleri elinde kısa süreli tutabilir
 • Başını döndürerek gözleri ile objeyi her yönde izler
 • Karşılıklı konuşmaya gülerek ve ses çıkartarak tepki verir
 • Ellerine ve annesinin yüzüne bakar
 • Sesli güler

4 Ay

 • Otururken başını devamlı olarak dik tutabilir
 • Cisimlere uzanır ve eliyle ağzına götürür
 • Ses gelen yöne doğru başını çevirebilir

5-6 Ay

 • Sırtüstü yatarken başını yerden kaldırabilir
 • Yüzükoyun pozisyondan sırtüstü dönebilir
 • Objeyi bir elinden diğerine geçirebilir
 • Kendi kelimeleri ile konuşur
 • Destekle oturur

7-8 Ay

 • Ellerinden destek alarak oturabilir
 • Objeleri masaya vurur
 • Kolları ile karşısındaki kişiye uzanabilir
 • “de-de, ba-ba” hecelerini söyler

9-10 Ay

 • Desteksiz oturur, oturma pozisyonuna geçebilir
 • Bir yerden tutunarak ayakta durabilir
 • El sallar ve ‘’bay- bay’’ der
 • Yardımla bardaktan su içebilir
 • Baş ve işaret parmağını kullanarak cisimleri alabilir

11-12 Ay

 • Yardımla yürüyebilir
 • Birkaç anlamlı kelime söyleyebilir
 • Giyinirken yardım etmek ister
 • Basit emirleri yerine getirir

13-15 Ay

 • Kendisi yürüyebilir
 • Kelime sayısı artmıştır
 • Kalemle karalama yapabilir
 • İstediği objeyi gösterebilir

18 Ay

 • Daha düzgün yürüyebilir
 • Yardımla merdiven çıkabilir
 • Topu karşısındakine atabilir
 • 2-4 küpü üst üste koyabilir
 • Kendi yemeğini yiyebilir
 • Göz ve kulak gibi organları gösterebilir

24 Ay

 • Koşar · 2-3 kelimelik cümle kurabilir
 • Kitap sayfalarını çevirebilir
 • 4-6 küpten kule yapabilir
 • “Sen, ben” kavramları kullanabilir

2-3 Yaş

 • Rahatça koşar
 • Merdiven çıkıp inebilir
 • Tuvalet terbiyesi başlar
 • Kelime dağarcığı artmıştır

4-5 Yaş

 • Tek ayak üzerinde durabilir
 • Üç tekerlekli bisiklet sürebilir
 • Kitap sayfalarını çevirebilir
 • Kalemle daire ve artı çizebilir

4-6 Yaş

 • Tek ayak üzerinde zıplayabilir
 • Kendisi giyinip soyunabilir
 • Oyun çeşitliliği artmıştır
Ne zaman bir çocuk nöroloğuna ve pediatrik ergoterapiste danışmak gerekir?

Kaba ve ince motor gelişim basamaklarında gecikme var ise. Örneğin:

 • Bebek 3 aylık olduğunda henüz başını tam tutamıyor ise
 • Bebeğin sağ ve sol kol ve/veya bacağını kullanımı arasında fark varsa
 • 6 aylık bebek hala dönmüyor ise
 • 8 aylık bebek hala bağımsız oturamıyor ise
 • 12 aylık bebek hala tutunarak ayağa kalkmıyor ise
 • 15 aylık bebek hala yürümüyor ise

Sosyal gelişim alanında gecikme var ise. Örneğin:

 • 3 aylık bebek onunla ilgilenildiğinde sesler çıkarmıyor ve gülümsemiyor ise
 • 4 aylık bebek biri onunla oynadığında mutlu tepki vermiyor ise
 • 7 aylık bebek yabancıları yadırgamıyor ise
 • 12 aylık bebek el sallamıyor, iki eliyle alkışlamıyor ise

Daha fazla bilgi için:

https://hazalpural.com/ergoterapi/pediatrik-rehabilitasyon/

Kaynakça:

Çocuklarda Normal Nöromotor Gelişme

Çocuklarda Nöromotor Gelişim

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

EN POPÜLER YAZILAR

Çocuklarda Nöromotor Gelişim

Nöromotor gelişim sinir ve kas kontrolünün kazanılmasını ifade eder. Nöromotor gelişimin normal olabilmesi için sinir sisteminin ve kas sisteminin normal olması gerekir. Çocuğun nöro-motor...

Özel Öğrenme Güçlüğü (Disleksi) Problemi Olan Çocukların Aileleri İçin Öneriler

Özel öğrenme güçlüğü (disleksi) özel bir uzmanlık gerektirir. Bu yardım öğretmenlerden beklenmemelidir. Gerekli tıbbi ve psikolojik ölçümler yapılmalı, psikoeğitim ve psikiyatrik destek sağlanmalı ve...

Disleksi Nedir?

Disleksi, yaşa uygun zeka seviyesi, eğitim ve çevresel koşullara rağmen, okumayı öğrenme, doğru ve akıcı okuma ve okuduğunu anlamada yaşanan beklenmedik ve hayat boyu...

Dürtüsellik Nedir?

Dürtüsellik, ortama uygun olmayan veya aşırı riskli, yeterince planlanmamış ve genelde istenmeyen sonuçlara yol açan çeşitli davranışları kapsar. Ayrıca, dikkatsizlik sabırsızlık, yenilik arama, risk...

EN SON YORUMLAR