" Vatanını en çok seven, görevini en iyi yapandır. "

Ana Sayfa Hastalıklar Down Sendromu Down Sendromunda Ergoterapistin Rolü

Down Sendromunda Ergoterapistin Rolü

Down Sendromu, insanda 21. kromozomun bir parçasının veya tamamının mozaisizmi,
triploidisi veya translokasyonu neticesinde gelişen ve takribi olarak her 700 canlı
doğumda bir görülen bir hastalıktır (Megarbane 2009).
Down Sendromu en sık mental retardasyonun genetik kaynaklı nedenini oluşturmaktadır. Bu hastalıkta erken yaşlanma, Alzheimer benzeri demans, kalp ve damar sistemi
bozuklukları gibi çeşitli sağlık problemleri gözlenmektedir (Perluigi 2012).

Toplum içinde bireyden bireye göre farklılaşan yaşam kalitesi, kültürel, sosyal ve
çevresel etkenlerin bir araya gelmesi sonucunda oluşmaktadır. Tıbbın gelişimi ve
toplumun tutumlarındaki değişiklikler sebebiyle yaşam kalitesinde artış down sendromlu bireyler için iyi olma ile ilgili konuların araştırılmasına gereksinim duyulmasına sebep olmuştur (McIntyne 2004, Bittles 2006). Downlu genç yetişkinlerin perspektifinden yaşam kalitesini tanımlamaya özel bir ihtiyaç vardır (Neece 2009). Yaşam kalitesi, bireyin zihinsel, fiziksel, duygusal ve çevresel durumlarının, her bir devletin önem derecesine göre örgütlenmesini kapsayan öznel bir yapıdır (Kiefer 2008).

Down Sendromu ve Ergoterapi

📌Ergoterapi müdahalesi, Down sendromu teşhisi konur kurulmaz başlamalı ve bireyin hayatı boyunca devam etmelidir.

🔗Ergoterapistler, beslenme ve giyinme, ince ve kaba motor becerileri, okul performansı, oyun ve serbest zaman aktiviteleri, öz bakım gibi becerilere hakim olmalarına yardımcı olmak için Down sendromlu kişilerle birlikte çalışırlar. ⠀

👨‍👩‍👦Ergoterapistler, Down sendromlu bireylere ve ailelerine, yaşam süreleri boyunca potansiyellerine ulaşmalarına yardımcı olmak için rehberlik eder.

Bebeklik döneminde, ergoterapi uygulayıcıları, yanakları, dilleri ve dudaklarındaki zayıf kaslar nedeniyle çocukları beslenme problemleri olan annelere yardımcı olabilirler. ⠀
Erken çocukluk döneminde tedavi, düşük kas tonusu, eklemlerdeki gevşek bağlar ve görsel ve işitsel eksikliklere odaklanarak bağımsızlık için motor becerilere hakim olmaya odaklanabilir (Bruni, 2001).⠀

📚Down sendromlu okul çağındaki çocuklar, ergoterapiyle birlikte öz bakım ve ince motor becerilerini geliştirir, okula adaptasyon sağlarlar. Ele alınan diğer konular, çocuğun fiziksel yeteneklerine dayalı olarak optimum performans için sınıfa – masaların ve sandalyelerin konumu gibi – uyarlamalardır (Bruni, 2001).⠀

💼Down sendromlu yetişkinler, üretici faaliyetler, iş bulma ve işe devam etme, bağımsız yaşam becerilerini öğrenme ve sağlık bakımı için aktif rekreasyona katılmada ergoterapiden yararlanır.⠀

“Ergoterapi, yaşam boyu becerileri geliştirmek ve kullanmak için programlar oluşturarak Down sendromlu bireylere yardımcı olur, bu onların hayatı dolu dolu yaşamalarını sağlıyor.”⠀

Kaynakça:

https://www.aota.org/About-Occupational-Therapy/Professionals/CY/Articles/Down.aspx

DOWN SENDROMLU VE NORMAL GELİŞİMLİ ÇOCUKLARDA AKTİVİTE KATILIM VE YAŞAM KALİTESİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

OTİZM SPEKTRUM BOZUKLUĞU OLAN ÇOCUKLARDA MOHO MODELİNE GÖRE DUYU ALGI BÜTÜNLEME TEDAVİSİNİN İNCELENMESİ

1 YORUM

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

EN POPÜLER YAZILAR

Çocuklarda Nöromotor Gelişim

Nöromotor gelişim sinir ve kas kontrolünün kazanılmasını ifade eder. Nöromotor gelişimin normal olabilmesi için sinir sisteminin ve kas sisteminin normal olması gerekir. Çocuğun nöro-motor...

Özel Öğrenme Güçlüğü (Disleksi) Problemi Olan Çocukların Aileleri İçin Öneriler

Özel öğrenme güçlüğü (disleksi) özel bir uzmanlık gerektirir. Bu yardım öğretmenlerden beklenmemelidir. Gerekli tıbbi ve psikolojik ölçümler yapılmalı, psikoeğitim ve psikiyatrik destek sağlanmalı ve...

Disleksi Nedir?

Disleksi, yaşa uygun zeka seviyesi, eğitim ve çevresel koşullara rağmen, okumayı öğrenme, doğru ve akıcı okuma ve okuduğunu anlamada yaşanan beklenmedik ve hayat boyu...

Dürtüsellik Nedir?

Dürtüsellik, ortama uygun olmayan veya aşırı riskli, yeterince planlanmamış ve genelde istenmeyen sonuçlara yol açan çeşitli davranışları kapsar. Ayrıca, dikkatsizlik sabırsızlık, yenilik arama, risk...

EN SON YORUMLAR