" Vatanını en çok seven, görevini en iyi yapandır. "

Ana Sayfa Ergoterapi Pediatrik Rehabilitasyon

Pediatrik Rehabilitasyon

Mental Retardasyon Nedir?

Mental Retardasyon (MR) ile ilgili tanımlar 1940’lı yıllardan bu yana yapılmaktadır. 1940’larda Doll, 1961 yılında Heber, daha sonra Grossman Mental Retardasyon’u tanımlamışlardır. Çok farklı tanımların yapılmasına rağmen en yaygın ve kabul edilen tanımı American Association on Mental...

Otizm Spektrum Bozukluğu

Otizm spektrum bozukluğu, doğuştan gelen ya da yaşamın ilk yıllarında ortaya çıkan karmaşık bir nörogelişimsel farklılıktır. Otizm spektrum bozukluğunun, beynin yapısını ya da işleyişini etkileyen bazı sinir sistemi sorunlarından kaynaklandığı düşünülmektedir. Otizm spektrum bozukluğu, sosyal etkileşimde bozukluk, dil,...

Down Sendromunda Ergoterapistin Rolü

Down Sendromu, insanda 21. kromozomun bir parçasının veya tamamının mozaisizmi, triploidisi veya translokasyonu neticesinde gelişen ve takribi olarak her 700 canlı doğumda bir görülen bir hastalıktır (Megarbane 2009). Down Sendromu en sık mental retardasyonun genetik kaynaklı nedenini oluşturmaktadır. Bu hastalıkta...

Çocuklarda Nöromotor Gelişim

Nöromotor gelişim sinir ve kas kontrolünün kazanılmasını ifade eder. Nöromotor gelişimin normal olabilmesi için sinir sisteminin ve kas sisteminin normal olması gerekir. Çocuğun nöro-motor...

Özel Öğrenme Güçlüğü (Disleksi) Problemi Olan Çocukların Aileleri İçin Öneriler

Özel öğrenme güçlüğü (disleksi) özel bir uzmanlık gerektirir. Bu yardım öğretmenlerden beklenmemelidir. Gerekli tıbbi ve psikolojik ölçümler yapılmalı, psikoeğitim ve psikiyatrik destek sağlanmalı ve...

Disleksi Nedir?

Disleksi, yaşa uygun zeka seviyesi, eğitim ve çevresel koşullara rağmen, okumayı öğrenme, doğru ve akıcı okuma ve okuduğunu anlamada yaşanan beklenmedik ve hayat boyu...