" Vatanını en çok seven, görevini en iyi yapandır. "

Ana Sayfa Ergoterapi Psikiyatrik Rehabilitasyon

Psikiyatrik Rehabilitasyon

Travma Sonrası Stres Bozukluğu ile Ergoterapi İlişkisi

En basit ifadeyle, ergoterapistler, yaşam boyu insanların günlük aktivitelerin (okupasyon) terapötik kullanımı yoluyla istedikleri ve yapmaları gereken şeylere katılmalarına yardımcı olur. Terapötik aktiviteler ergoterapinin odak noktasıdır. Ergoterapistler, aktiviteleri tedavi ettikleri tüm hastalar için kullanır. Travma sonrası stres...

Travma Sonrası Stres Bozukluğu Nedir?

Vietnam Savaşı sonrası bu alanda artan araştırmalar belirti ve bulguların tek spektrum içinde toplanabileceğini göstermiştir. Böylece ilk kez 1980 yılında savaş stres reaksiyonları “travma sonrası stres bozukluğu” başlığı altında DSM-III içerisinde yer almıştır. Travma sonrası stres bozukluğu...

Travma Nedir?

Travma kişinin fiziksel, duygusal, davranışsal bütünlüğüne tehdit oluşturan, baş edilmesi zor ve normal yaşam şartlarını güçleştiren yaşantılar ve durumlardır. İnsan eliyle ya da doğal yolla meydana gelebilirler. Travma, kişisel olarak ya da toplumsal olarak yaşanabildiği gibi, bir...

Gevşeme Teknikleri

Amaç ve Faydaları Gevşeme ve rahatlama tekniklerinin, kişisel stresin olumsuz etkilerinin azaltılması ve stres direncinin geliştirilmesi konusunda etkili olduğu kanıtlanmış. Bu tekniklerin genel amacı çevreden uzaklaşarak derin gevşeme durumuna ulaşmaktır. Günlük ortalama 20 dakika gevşeme, gerginliği azaltır, huzur...

Stresörleri Uzaklaştırma

Stres direncini geliştirmenin yanı sıra proaktif stres yönetimi metotları arasında stresör uzaklaştırmayı da sayabiliriz. Stresörleri yani stres yapıcı nedenleri uzaklaştırma kişisel stres yönetim stratejilerinden bir tanesidir. Durum değişikliğine yönelik eylemleri kapsamaktadır. Stresöre etki etme imkanımız varsa; onu uzaklaştırabiliriz. Stres...

Çocuklarda Nöromotor Gelişim

Nöromotor gelişim sinir ve kas kontrolünün kazanılmasını ifade eder. Nöromotor gelişimin normal olabilmesi için sinir sisteminin ve kas sisteminin normal olması gerekir. Çocuğun nöro-motor...

Özel Öğrenme Güçlüğü (Disleksi) Problemi Olan Çocukların Aileleri İçin Öneriler

Özel öğrenme güçlüğü (disleksi) özel bir uzmanlık gerektirir. Bu yardım öğretmenlerden beklenmemelidir. Gerekli tıbbi ve psikolojik ölçümler yapılmalı, psikoeğitim ve psikiyatrik destek sağlanmalı ve...

Disleksi Nedir?

Disleksi, yaşa uygun zeka seviyesi, eğitim ve çevresel koşullara rağmen, okumayı öğrenme, doğru ve akıcı okuma ve okuduğunu anlamada yaşanan beklenmedik ve hayat boyu...