" Vatanını en çok seven, görevini en iyi yapandır. "

COVID - 19

Telerehabilitasyon ve Ergoterapi

Ergoterapi bakış açısına göre, telerehabilitasyon bireylere değerlendirici, önleyici, tanısal ve terapötik hizmetler sunmak için iletişim teknolojisinin kullanılmasıdır. Telesağlık, hizmet verilmeyen alanlarda, evlerde, hastanelerde, huzurevlerinde, okullarda ve iş yerlerinde sağlık bakımı sağlamak için kullanılmaktadır. Telerehabilitasyon terapistlerin uzman terapistlerden...

Telerehabilitasyon Türleri ve Endikasyonlar

Evde Telerehabilitasyon: İletişim olanaklarıyla sağlanan rehabilitasyon hizmeti doğrudan hastanın evinde gerçekleştirilir. Hastanın yanında doktor ya da terapist yoktur. Evde yalnızca televizyon, kamera ve ışıklandırma aracı vardır. Hastanın aktif katılımının en üst düzeyde olduğu telerehabilitasyon sistemidir. Sistemin tam...

Telerehabilitasyon Nedir?

Teletıp deyimi, elektronik iletişim sistemlerini kullanarak sağlık hizmetlerinin uzak mesafelere taşınmasını ifade etmektedir. Esas itibariyle, merkez hastane ile uzaktaki bir yer arasında bilgisayarlar vasıtasıyla bilgi alışverişinden ibaret olan teletıp sistemleri, tıbbın pek çok dalında uygulamaya girmiş ve...

COVID-19 ve Ergoterapi

COVID-19, dünya çapında insanlar için günlük hayatta bir bozulmaya neden olur. Toplumlarımızı virüslerden korumak için sosyal mesafe önerilerini ve seferberlik kısıtlamalarını desteklerken; bu aksaklığın zihinsel sağlığı, zindeliği ve iş sağlığını nasıl etkileyebileceğine dikkat edilmelidir. (1). Bu süreçte birçok...

Çocuklarda Nöromotor Gelişim

Nöromotor gelişim sinir ve kas kontrolünün kazanılmasını ifade eder. Nöromotor gelişimin normal olabilmesi için sinir sisteminin ve kas sisteminin normal olması gerekir. Çocuğun nöro-motor...

Özel Öğrenme Güçlüğü (Disleksi) Problemi Olan Çocukların Aileleri İçin Öneriler

Özel öğrenme güçlüğü (disleksi) özel bir uzmanlık gerektirir. Bu yardım öğretmenlerden beklenmemelidir. Gerekli tıbbi ve psikolojik ölçümler yapılmalı, psikoeğitim ve psikiyatrik destek sağlanmalı ve...

Disleksi Nedir?

Disleksi, yaşa uygun zeka seviyesi, eğitim ve çevresel koşullara rağmen, okumayı öğrenme, doğru ve akıcı okuma ve okuduğunu anlamada yaşanan beklenmedik ve hayat boyu...