" Vatanını en çok seven, görevini en iyi yapandır. "

Ana Sayfa Hastalıklar Mental Retardasyon (Zeka Geriliği)

Mental Retardasyon (Zeka Geriliği)

Mental Retardasyon Sınıflandırması ( IQ ) ve Özellikleri

Hafif Mental Retardasyon: IQ puanı 50-70 arasında olan bireyler bu gruptadır. Konuşma geriliği bir miktar vardır, fakat günlük konuşmaları yürütebilecek ve çok karmaşık olmayan günlük işleri yapabilecek düzeydedir. Motor gelişimleri normal görünse de, sosyal gelişimlerindeki yetersizliklerden dolayı,...

Mental Retardasyon Nedir?

Mental Retardasyon (MR) ile ilgili tanımlar 1940’lı yıllardan bu yana yapılmaktadır. 1940’larda Doll, 1961 yılında Heber, daha sonra Grossman Mental Retardasyon’u tanımlamışlardır. Çok farklı tanımların yapılmasına rağmen en yaygın ve kabul edilen tanımı American Association on Mental...

Çocuklarda Nöromotor Gelişim

Nöromotor gelişim sinir ve kas kontrolünün kazanılmasını ifade eder. Nöromotor gelişimin normal olabilmesi için sinir sisteminin ve kas sisteminin normal olması gerekir. Çocuğun nöro-motor...

Özel Öğrenme Güçlüğü (Disleksi) Problemi Olan Çocukların Aileleri İçin Öneriler

Özel öğrenme güçlüğü (disleksi) özel bir uzmanlık gerektirir. Bu yardım öğretmenlerden beklenmemelidir. Gerekli tıbbi ve psikolojik ölçümler yapılmalı, psikoeğitim ve psikiyatrik destek sağlanmalı ve...

Disleksi Nedir?

Disleksi, yaşa uygun zeka seviyesi, eğitim ve çevresel koşullara rağmen, okumayı öğrenme, doğru ve akıcı okuma ve okuduğunu anlamada yaşanan beklenmedik ve hayat boyu...