" Vatanını en çok seven, görevini en iyi yapandır. "

Şizofreni

Şizofreni ve Sosyal İşlevsellik

Sosyal işlevsellik bireyin ev hanımı, işçi, öğrenci, eş, aile üyesi veya arkadaş gibi farklı sosyal rollerde fonksiyon gösterme kapasitesi olarak tanımlanabilir. Şizofrenide sosyal işlevsellik konusu son dönemlerde oldukça önem kazanmaya başlamıştır. Şizofrenili bireyler genellikle yakın ilişkilerini sürdüremezler, iş...

Şizofreni Nedir?

Şizofreni Nedir? Şizofreni daha çok genç yaşlarda başlayan, her iki cinste de eşit olarak ortaya çıkar, her toplumda ve her sosyoekonomik düzeydeki bireyde görülebilen, özellikle düşünce, algı ve duygulanım alanlarında bozulmalarla seyreden bir beyin hastalığıdır. Dünya Sağlık Örgütü(WHO)’ne gören...

Çocuklarda Nöromotor Gelişim

Nöromotor gelişim sinir ve kas kontrolünün kazanılmasını ifade eder. Nöromotor gelişimin normal olabilmesi için sinir sisteminin ve kas sisteminin normal olması gerekir. Çocuğun nöro-motor...

Özel Öğrenme Güçlüğü (Disleksi) Problemi Olan Çocukların Aileleri İçin Öneriler

Özel öğrenme güçlüğü (disleksi) özel bir uzmanlık gerektirir. Bu yardım öğretmenlerden beklenmemelidir. Gerekli tıbbi ve psikolojik ölçümler yapılmalı, psikoeğitim ve psikiyatrik destek sağlanmalı ve...

Disleksi Nedir?

Disleksi, yaşa uygun zeka seviyesi, eğitim ve çevresel koşullara rağmen, okumayı öğrenme, doğru ve akıcı okuma ve okuduğunu anlamada yaşanan beklenmedik ve hayat boyu...