" Vatanını en çok seven, görevini en iyi yapandır. "

Ana Sayfa Hastalıklar Mental Retardasyon (Zeka Geriliği) Mental Retardasyon Sınıflandırması ( IQ ) ve Özellikleri

Mental Retardasyon Sınıflandırması ( IQ ) ve Özellikleri

Hafif Mental Retardasyon: IQ puanı 50-70 arasında olan bireyler bu gruptadır. Konuşma geriliği bir miktar vardır, fakat günlük konuşmaları yürütebilecek ve çok karmaşık olmayan günlük işleri yapabilecek düzeydedir. Motor gelişimleri normal görünse de, sosyal gelişimlerindeki yetersizliklerden dolayı, fiziksel aktivitelere katılmada güçlük çektikleri ya da katılımlarının zayıf olduğu; bu durumun da çocukların motor performanslarını olumsuz yönde etkilediği belirtilmektedir. Kendi günlük gereksinimlerini anlatabilirler ve günlük yaşama ilişkin işleri (yeme, temizlik, giyinme, idrarını ve dışkısını tutabilme gibi) yardımsız yapabilirler. Genellikle okulda daha yavaş öğrenmektedirler. Meslek seçimi konusunda sınırlı olabilirler. Toplumda bağımsız olarak yaşamlarını sürdürüp, çoğunluğu kendi günlük gereksinimlerinin sorumluluğunu alabilmektedir. ( IQ : 50-70 )

Orta Derecede Mental Retardasyon: IQ puanı 35-49 arasında olan bireyler bu gruptadır. Zeka yaşları yaklaşık olarak 6-8,5 yaş arasında yer almaktadır. Anlama ve dil yetisinde, kendine bakım ve motor becerilerde gerilik vardır. Günlük yaşamda gerekli olacak basit aritmetik becerilerini kazanabilmekte, günlük gereksinimlerini yardımsız ya da çok az yardımla, denetim altında sürdürebilmektedirler. Basit metinleri okuyabilmekte, para sayabilmekte ve çok ayrıntılı olmayan bir alışveriş listesiyle alışveriş yapabilmektedirler. ( IQ : 35-49 )

Ağır Mental Retardasyon: IQ puanı 20-34 arasında olan bireyler bu gruptadır. Zihinsel geriliğe, belirgin motor gerilik ile konuşma ve dil problemleri eşlik etmektedir. Dil yetileri çok geç ve çok az gelişir. Zeka yaşları 3,5-6 yaş arasındadır. Öz bakım becerilerini yardımsız ya da gözetimle yapmayı başarabilmektedirler. Günlük yaşamlarını sürdürebilecek basit motor ve iletişim becerilerini kazanabilmektedirler. Paranın değerinin farkındadırlar, ancak nasıl kullanılacağını bilemezler. İşaretleri ve sözcükleri tanıyabilir, ancak uzun ve düz yazıları okuyamazlar. Genel olarak yaşam boyu başkalarının bakımına ve denetimine bağımlı kalırlar. ( IQ : 20-34)

İleri Derecede Ağır Mental Retardasyon: IQ puanları 20’nin altında olan bireyler bu gruptadır. Temel uyumsal becerileri öğrenebilmektedirler. Yetişkinlikteki tahmini zeka yaşları 3,5 yaşın altındadır. Çok basit yönergeleri ve açıklamaları güçlükle anlayabilirler. Çoğu, ağır motor gerilik ve özür nedeniyle hareketsiz kalır ya da yardımla hareket edebilir. Başından geçen olayları basit bir dille anlatabilirler. Bu grup mental retardelerde, epilepsi, hareket, görme ve işitme bozuklukları bulunabilir. ( IQ : 0-20 )

IQ ve Özellikleri

Motor Gelişim: Mental retarde çocuklarda, tüm diğer gelişim alanlarında olduğu gibi motor gelişim alanında da yetersizlikler bulunmaktadır. Motor gelişim fiziksel gelişme ve büyüme ile bağlantılı olarak olgunlaşmaktadır. Mental Retardasyonda fiziksel büyüme ve gelişme, genellikle metabolik ve endokrin bozukluklara ya da genetik mutasyonlara bağlı olarak, normal yaşıtlarının gerisinde kalmaktadır. Bu durum, kaba ve ince motor beceriler ile el-göz koordinasyonunu da etkilemektedir. Mental retarde çocukların sahip olduğu zayıf kaslar ve stabil olmayan eklemler, yaşamlarının ilk yıllarından başlayarak motor gelişime ait basamaklara ulaşmalarında gecikmelere neden olmaktadır. 9 Yapılan araştırmalarda, mental retarde çocukların, sosyal gelişimlerindeki yetersizliklerden dolayı, fiziksel aktivitelere katılmada güçlük çektikleri ya da katılımlarının zayıf olduğu; bu durumun da çocukların motor performanslarını olumsuz yönde etkilediği belirtilmektedir.

Zihinsel Gelişim: Mental retarde bireylerin öğrenmeleri güçtür ve zaman alır. Ayrıca yetişkin yaşta bile bazı kavramları ya da becerileri kazanmaları mümkün olmayabilir. Hafif mental retarde olsalar bile, normal yaşıtlarının seviyesinde öğrenebilmeleri için, özel eğitim desteğine gereksinim duymaktadırlar. Mental Retardasyonda öğrenme kapasiteleri, öğrenme süreçlerinde (dikkat, bellek ve genelleme becerileri gibi) yeterli ve etkili olabilmek için uygun değildir. Ancak bilgiyi uygun şekilde toplama, etiketleme, sınıflama, hatırlama ve kullanma yetenekleri az da olsa bulunmaktadır. Soyut kavramları, sembolleri ve genellemeleri daha az anlayabilmektedirler. Mental retarde çocuklar, öğrenme ve diğer aktivitelere (gerekli zaman dilimi içerisinde) dikkatlerini odaklamada başarısızdırlar. Dikkat süreleri kısa ve dağınıktır. Bu durum, öğrenme ile hedeflenen aktivitelere geç ulaşılmasına neden olmaktadır. Özellikle seçici dikkat ile ilgili sorunları, dikkatlerini vermeleri gereken yere değil, kişinin davranışlarına odaklamaları ile kendini göstermektedir.

Dil Gelişimi: Yapılan araştırmalarda, mental retarde çocukların dil gelişim düzeylerinin zeka yaşı düzeylerinden daha düşük olduğu bulunmuştur. Ayrıca alıcı dil düzeyleri, ifade edici dil düzeylerinden daha yüksektir. Konuşmaya genellikle yaşıtlarından daha geç başlamaktadırlar. Dil gelişimi özürün şiddetine bağlı olarak yavaş ilerlemektedir. Dil ve konuşma problemleri bulunmakta, ses ve artikülasyon bozuklukları normal çocuklardan daha sık görülmektedir.

Sosyal ve Duygusal Gelişim: Mental Retardasyonda sosyal ve kişilik özelliklerinde tipik bazı problemler görülmektedir. Bu problemler kısmen toplumdaki bireylerin bu çocuklara yönelik tutum ve davranışlarıyla, kısmen de çocuğun geçmişte kendisinden beklenen davranışları yerine getirmedeki başarısızlıklarıyla ilgilidir. Mental retarde bireyler, kişinin topluma uyumunda önemli rol oynayan uyumsal davranış şekilleri açısından yetersizdirler. Bu durum sonucu, topluma sosyal uyumlarını güçleştirmekte, gerekli eğitimsel ve psikolojik önlemler alınmadığı taktirde sosyal uyumları imkansız hale gelmektedir.

Kaynakça:

Mental Retardelerde Denge ve Postür Egzersizlerinin Fonksiyonel Düzey Üzerine Etkisi

 

Önceki İçerikMental Retardasyon Nedir?
Sonraki İçerikDürtüsellik Nedir?

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

EN POPÜLER YAZILAR

Çocuklarda Nöromotor Gelişim

Nöromotor gelişim sinir ve kas kontrolünün kazanılmasını ifade eder. Nöromotor gelişimin normal olabilmesi için sinir sisteminin ve kas sisteminin normal olması gerekir. Çocuğun nöro-motor...

Özel Öğrenme Güçlüğü (Disleksi) Problemi Olan Çocukların Aileleri İçin Öneriler

Özel öğrenme güçlüğü (disleksi) özel bir uzmanlık gerektirir. Bu yardım öğretmenlerden beklenmemelidir. Gerekli tıbbi ve psikolojik ölçümler yapılmalı, psikoeğitim ve psikiyatrik destek sağlanmalı ve...

Disleksi Nedir?

Disleksi, yaşa uygun zeka seviyesi, eğitim ve çevresel koşullara rağmen, okumayı öğrenme, doğru ve akıcı okuma ve okuduğunu anlamada yaşanan beklenmedik ve hayat boyu...

Dürtüsellik Nedir?

Dürtüsellik, ortama uygun olmayan veya aşırı riskli, yeterince planlanmamış ve genelde istenmeyen sonuçlara yol açan çeşitli davranışları kapsar. Ayrıca, dikkatsizlik sabırsızlık, yenilik arama, risk...

EN SON YORUMLAR