" Vatanını en çok seven, görevini en iyi yapandır. "

Ana Sayfa Ergoterapi Psikiyatrik Rehabilitasyon Şizofreni ve Sosyal İşlevsellik

Şizofreni ve Sosyal İşlevsellik

Sosyal işlevsellik bireyin ev hanımı, işçi, öğrenci, eş, aile üyesi veya arkadaş gibi farklı sosyal rollerde fonksiyon gösterme kapasitesi olarak tanımlanabilir.
Şizofrenide sosyal işlevsellik konusu son dönemlerde oldukça önem kazanmaya başlamıştır. Şizofrenili bireyler genellikle yakın ilişkilerini sürdüremezler, iş yaşantısında işlevsellikte, toplumsal aktivitelerde ve öz bakımını yerine getirmede zorluk yaşarlar. Bu zorluklarda bireyin düşün yaşam kalitesine ve hastalığın seyrinde kötüleşmeyle sonuçlanmaktadır.
Literatürde sosyal işlevsellikle yaş, cinsiyet, çalışma durumu, eğitim düzeyi ve hastalığın süresi ile anlamlı ilişki olduğunu gösteren çalışmalar mevcuttur. Kadınlar erkeklerden daha iyi sosyal işlevsellik göstermektedir, özellikle çalışma alanında gösterdikleri işlevsellik daha belirgindir. Evli hastalarda da sosyal işlevselliğin daha iyi olduğu görülmüştür.

Ergoterapinin Sosyal İşlevselliğe Etkisi

Ergoterapi müdahalesi sonrası bireylerde sosyal geri geçilmede azalma olduğu, kişilerarası ilişkiler, serbest zaman etkinlikleri, bağımsızlık gibi alanlarda gelişmelerin arttığı çalışmalarla desteklenmiştir.
Bullock ve Bannigan (2011) tarafından yapılan bir gözden geçirme çalışmasında, aktivite temelli çalışmaların şizofreni olan bireylerin sosyal etkileşim becerilerinde iyileşmede ve sosyal işlevsellik düzeylerinde artışa yol açtığı saptanmıştır.
52 şizofrenili bireyle yapılan başka bir çalışmanın sonucunda ise ergoterapi programlarına katılan hastaların sosyal işlevselliğinde iyileşme, hastane yatış süresinden azalma ve hastaneye yatış riskinde azalma olduğu saptanmıştır.
KAYNAKÇA
  1. Brissos S, Molodynski A, Dias V, Figueira M. The importance of measuring psychosocial functioning in schizophrenia. Annals of General Psychiatry. 2011;10(1):18.
  2. Jaracz K, Górna K, Rybakowski F. Social functioning in first-episode schizophrenia. A prospective follow-up study. Arch Psychiatr Psychother. 2007;4:19-27.
  3. Bellack A, Morrison R, Wixted J, Mueser K. An analysis of social competence in schizophrenia. The British Journal of Psychiatry. 1990;156(6):809-18.
  4. Erol A, Keleş Ünal E, Tunç Aydın E, Mete L. Şizofrenide Sosyal İşlevselliği Yordayan Etmenler. Türk Psikiyatri Dergisi. 2009;20(4).
  5. Arsova SH-A, Pejoska-Gerazova V, Novotni A, Isjanovski V. Personal and social functioning in patients with schizophrenia. Prilozi. 2010;31(2):209-21
  6. Usall J, Haro J, Araya S, Moreno B, Munoz P, Martínez A, et al. Social functioning in schizophrenia: what is the influence of gender? The European Journal of Psychiatry. 2007;21(3):199-205.
  7. Oka M, Otsuka K, Yokoyama N, Mintz J, Hoshino K, Niwa S-I, et al. An evaluation of a hybrid occupational therapy and supported employment program in Japan for persons with schizophrenia. The American journal of occupational therapy. 2004;58(4):466-75.
  8. Mairs H, Bradshaw T. Life skills training in schizophrenia. British Journal of Occupational The rapy. 2004;67(5):217-24.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

EN POPÜLER YAZILAR

Çocuklarda Nöromotor Gelişim

Nöromotor gelişim sinir ve kas kontrolünün kazanılmasını ifade eder. Nöromotor gelişimin normal olabilmesi için sinir sisteminin ve kas sisteminin normal olması gerekir. Çocuğun nöro-motor...

Özel Öğrenme Güçlüğü (Disleksi) Problemi Olan Çocukların Aileleri İçin Öneriler

Özel öğrenme güçlüğü (disleksi) özel bir uzmanlık gerektirir. Bu yardım öğretmenlerden beklenmemelidir. Gerekli tıbbi ve psikolojik ölçümler yapılmalı, psikoeğitim ve psikiyatrik destek sağlanmalı ve...

Disleksi Nedir?

Disleksi, yaşa uygun zeka seviyesi, eğitim ve çevresel koşullara rağmen, okumayı öğrenme, doğru ve akıcı okuma ve okuduğunu anlamada yaşanan beklenmedik ve hayat boyu...

Dürtüsellik Nedir?

Dürtüsellik, ortama uygun olmayan veya aşırı riskli, yeterince planlanmamış ve genelde istenmeyen sonuçlara yol açan çeşitli davranışları kapsar. Ayrıca, dikkatsizlik sabırsızlık, yenilik arama, risk...

EN SON YORUMLAR