" Vatanını en çok seven, görevini en iyi yapandır. "

Ana Sayfa Hastalıklar Şizofreni Nedir?

Şizofreni Nedir?

Şizofreni Nedir?

Şizofreni daha çok genç yaşlarda başlayan, her iki cinste de eşit olarak ortaya çıkar, her toplumda ve her sosyoekonomik düzeydeki bireyde görülebilen, özellikle düşünce, algı ve duygulanım alanlarında bozulmalarla seyreden bir beyin hastalığıdır.

Dünya Sağlık Örgütü(WHO)’ne gören çok yıkıma sebep olan ve kişinin işlevselliğini bozan hastalıkların başında şizofreni gelmektedir.

 

Şizofreni’nin Kronik Özellikleri

DSM-V-TR’e göre tanı ölçütleri;

 1. Aşağıdaki belirtilerden ikisinden her biri, bir aylık bir sürenin önemli bir kesiminde bulunur. Bunlardan en az birinin 1, 2 ya da 3 olması gerekir.
 2. Sanrılar
 3. Varsanılar
 4. Dezorganize konuşma
 5. Dezorganize davranış ya da katatonik davranış,
 6. Negatif belirtiler
 7. İş, kişilerarası ilişkiler ya da kendine bakım gibi, bir ya da birden çok ana alanda işlevsellik düzeyi bozulmuştur.
 8. Bu bozukluğun belirtileri en az 6 ay sürer. Bu sürenin en az bir aylık dönemi A tanı kriterlerini kapsamaktadır.
 9. Şizoaffektif bozukluk ya da psikoz özellikleri gösteren depresyon ve bipolar bozukluk dışlanır.
 10. Bu bozukluk, bir maddenin ya da başka bir sağlık durumunun fizyolojiyle ilgili etkilerine bağlanamaz.
 11. Otizm açılımı kapsamında bir bozukluk ya da çocuklukta bir iletişim bozukluğu öyküsü varsa, şizofreni tanısı konulabilmesi için gerekli diğer belirtilerin yanı sıra belirgin sanrılar ya da varsanılar da en az bir aylık bir süreyle varsa, ayrıca şizofreni tanısı da konur.

 

Şizofreni’de Pozitif Belirtiler

Pozitif belirtiler gerçekliğin bozulması sonucunda oluşan hezeyan(sanrı) ve halüsinasyonlara(varsanı) işaret etmektedir.

Psikoz ve dağınıklık(dezorganizasyon) olmak üzere iki grupta incelenirler.

Psikoz’un ortak özelliği, gerçeği değerlendirmenin bozulmasıdır.

Dağınıklık ise, konuşmada, duygulanımda ve davranıştaki anlaşmazlık, tuhaflık ve uygunsuzluklar, kişinin sosyal kurallara aykırı davranışlarıdır(kendi kendine gülme veya konuşma vs.).

 

Şizofreni’de Negatif Belirtiler

Şizofreninin sık görülen ve tedaviye dirençli belirtileridir.

 • Avolisyon – istek/irade kaybı
 • Anhedoni – zevk alamama
 • Asosyalite – sosyal geri çekilme
 • Aloji – konuşmanın fakirleşmesi
 • Duygulanımda düzleşme

 

Şizofrenide Yaşanan Zorluklar Nelerdir?

 • Günlük yaşam aktivitelerini yerine getirememe,
 • Kişiler arası ilişkilerde bozulma,
 • Bilişsel bozulmalar,
 • Eşlik eden depresyon,
 • Toplumsal aktivitelerde zorluk,
 • Öz bakımı yerine getirmede zorluk,
 • İletişim problemleri,
 • Bütçe yönetiminde zorluklar,
 • Sorun çözmede zorluklar,
 • Sürekli uyku hali,
 • Toplu taşıma kullanmada zorluk,
 • Kendi başına dışarı çıkma,
 • Ev işi yönetiminde zorluk,
 • Eğitimlere devam etmede zorluk,
 • Damgalanma,
 • Mesleki uyumun bozulması,
 • İstihdam problemleri,
 • Rutinleri yerine getirmede zorluk,
 • Zaman yönetimi.

 

KAYNAKÇA

 1. Carpenter W, Buchanan R. Schizophrenia. In: Kaplan H, Sadock B, editors. Comprehensive Textbook of Psychiatry Philadelphia: Williams&Wilkins; 1995. P. 889-1018.
 2. Chesler P. Asylums. Women and Madness. New York: Palgrave Macmillan; 2005. p. 93-117.
 3. Brissos S, Molodynski A, Dias V, Figueira M. The importance of measuring psychosocial functioning in schizophrenia. Annals of General Psychiatry. 2011;10(1):18.
 4. Erol A, Keleş Ünal E, Tunç Aydin E, Mete L. Şizofrenide Sosyal İşlevselliği Yordayan Etmenler. Turk Psikiyatri Dergisi. 2009;20(4).
 5. Atbaşoğlu C. Şizofreni. In: Özgüven HD, editor. Ruh Sağlığı ve Hastalıkları. Ankara: Ankara Üniversitesi Basımevi; 2014. p. 59-78.
 6. Bourgeois J, Hales R, Young J, Yudofsky S. Amerikan Psikiyatri Birliği. Psikiyatri için Kurul Sınavları Hazırlık ve Gözden Geçirme Kılavuzu. 2014.
 7. Sadock B, Sadock V. Kaplan and Sadock’s Comprehensive Textbook of Psychiatry 9. EditionGüneş Kitabevi ed. Ankara: Güneş Kitabevi; 2009.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

EN POPÜLER YAZILAR

Çocuklarda Nöromotor Gelişim

Nöromotor gelişim sinir ve kas kontrolünün kazanılmasını ifade eder. Nöromotor gelişimin normal olabilmesi için sinir sisteminin ve kas sisteminin normal olması gerekir. Çocuğun nöro-motor...

Özel Öğrenme Güçlüğü (Disleksi) Problemi Olan Çocukların Aileleri İçin Öneriler

Özel öğrenme güçlüğü (disleksi) özel bir uzmanlık gerektirir. Bu yardım öğretmenlerden beklenmemelidir. Gerekli tıbbi ve psikolojik ölçümler yapılmalı, psikoeğitim ve psikiyatrik destek sağlanmalı ve...

Disleksi Nedir?

Disleksi, yaşa uygun zeka seviyesi, eğitim ve çevresel koşullara rağmen, okumayı öğrenme, doğru ve akıcı okuma ve okuduğunu anlamada yaşanan beklenmedik ve hayat boyu...

Dürtüsellik Nedir?

Dürtüsellik, ortama uygun olmayan veya aşırı riskli, yeterince planlanmamış ve genelde istenmeyen sonuçlara yol açan çeşitli davranışları kapsar. Ayrıca, dikkatsizlik sabırsızlık, yenilik arama, risk...

EN SON YORUMLAR