" Vatanını en çok seven, görevini en iyi yapandır. "

Stres Direnci

Stres Direncinin Önemi ve Kaynakları

Stresör yani strese yol açan faktör değerlendirmesi ile birlikte stres direnci de stresle başa çıkmada ve strese tepki vermede kilit noktadır. Her birimizin farklı stres direnç eşikleri vardır. Stres direnci düşük olan bireyler yüksek strese maruz kaldıklarında uygunsuz tepkiler sergilemekte, hastalanmakta ve olumsuz etkilere maruz kalmaktadır.

Daha yüksek stres direnci geliştirmek için stres tahammül düzeyini geliştirmek gerekir. Stres direncini geliştirmek, hayatta karşılaştığımız stresör dizisi ile başa çıkarken dayanak aldığımız kaynakların niteliğini ve niceliğini yükseltmeyi kapsamaktadır. Dayanak aldığımız kaynaklar güç aldığımız kaynaklardır. Bunlar kişilik özelliklerimiz ya da çevreden kaynaklanan özellikler olabilir.

Kişinin Özellikleri

  • Sağlık ve Enerji

Sağlık ve enerji fiziksel kaynaklara aittir. Diğer bütün kaynaklara nüfuz eden kaynaklar arasında yer almaktadır. Neredeyse bütün stresli olaylarla başa çıkmada önemli rol oynamaktadır. Onları nasıl kazanır ve koruruz? Sağlık ve enerjiyi korumak için beslenme, egzersiz, gevşeme tekniklerini bilme, uyku ve diğer yararlı yaşam alışkanlıkları önemlidir.

  • Pozitif İnançlar

Pozitif inançlar psikolojik kaynaklar grubuna girmekte ve kendimize güveniyor ve hayatımızı kontrol ediyorsak, olumsuz duygularla karşılaştığımızda depresyonu azaltmaya yaramaktadır. Kontrol için iç odağımız mevcut ise kendi yaşamımız üzerine kontrolü sağlayabiliriz. Bu genellikle normal bir hayat fenomeni olacak ve bize psikolojik gücün boyutlarını verecektir.

  • Sosyal Beceriler

Sosyal beceriler sosyal olarak kabul edilebilir ve etkin bir şekilde başkalarıyla iletişim ve tutum ile bağlantılıdır. Diğer insanlarla ortak sorun çözümünü kolaylaştırmaktadır. Güven alma, iş birliği kurma ve başkalarından destek alma olasılığını arttırmaktadır. Genel olarak sosyal etkileşimler üzerinde daha fazla kontrol sağlamamıza imkan vermektedir.

  • Espri Anlayışı

Potansiyel olarak stresli bir durumun özellikleri öne çıkartıldığında espri anlayışı stresin etkilerini azaltabilir.

  • Problem Çözme Becerileri

Problem çözme becerileri bulunan kişilerin temel özelliği strese karşı dirençli olmalarıdır. Farklı çözümler bulmak, sorunları belirlemek amacıyla durum analizi yapmak, bilgi toplamak, istenen ve beklenen sonuçlara göre farklı olasılıkları değerlendirmek ve uygun eylem planı uygulamak, stres direnç kaynakları arasında yer almaktadır.

Stres Direnci
problem çözme becerileri ve stres direnci

Çevre Özellikleri

  • Sosyal İşlevsellik

Rolleri belirlemek ve korumak için gerekli beceriler ve insanlar arası ilişkilerden duyduğumuz memnuniyet ile ilgilidir.

  • Sosyal Destek

Duygusal, bilgisel veya diğer bir destek aldığımız insanları kapsar. Bizi destekleyici sosyal ilişkiler, takım çalışması, danışmanlık ve diğer hususlar oldukça önemlidir. Sosyal destek kapsamında psikoterapi ve anti-stres programlarından bahsetmek gerekir.

  • Maddi Kaynaklar

Para ve parayla satın alınabilecek tüm mallar ve hizmetlerle ilgilidir.

Kişisel Sınırlar

Stresi önlemede ve stres direncini geliştirmede kişisel sınırlar engel teşkil edebilir. Kişisel sınırlar, kültürel değerler, inançlar ve bazı duygular ile ilgilidir. Aynı zamanda kişisel sınırlar, bireyin gelişiminden kaynaklanan psikolojik dezavantajlarla da ilgilidir. Yardımı reddetme kişisel sınıra örnek olarak verilebilir. Belirli korkular ve kültürel tutumlar ile büyüdüksek, yardım sunmanın arkasında duran motiflere de şüphe duyabiliriz.

Stres Direnci
Stres Direnci ve Sınır Koyma

Çevresel Sınırlar

Çevresel sınırlar aynı kaynaklar veya kuruluşlar için rekabet eden, fakat kaynakların etkili kullanımını zorlaştıran talepleri kapsamaktadır. Çevresel sınırlar bizim kaynakları kullanımımızı engelleyebilir.

Çesitli Tehtitler

Belirli durumlar bağlamında mevcut faktörlere ek olarak tehdit düzeyide kaynak kullanımının sınırlayıcı faktörü olabilir. Az strese neden olan minimum düzey ile korku gibi olumsuz duygularla karakterize olan ve çok strese neden olan yüksek düzey olmak üzere iki aralıkta değerlendirme yapabiliriz.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

EN POPÜLER YAZILAR

Çocuklarda Nöromotor Gelişim

Nöromotor gelişim sinir ve kas kontrolünün kazanılmasını ifade eder. Nöromotor gelişimin normal olabilmesi için sinir sisteminin ve kas sisteminin normal olması gerekir. Çocuğun nöro-motor...

Özel Öğrenme Güçlüğü (Disleksi) Problemi Olan Çocukların Aileleri İçin Öneriler

Özel öğrenme güçlüğü (disleksi) özel bir uzmanlık gerektirir. Bu yardım öğretmenlerden beklenmemelidir. Gerekli tıbbi ve psikolojik ölçümler yapılmalı, psikoeğitim ve psikiyatrik destek sağlanmalı ve...

Disleksi Nedir?

Disleksi, yaşa uygun zeka seviyesi, eğitim ve çevresel koşullara rağmen, okumayı öğrenme, doğru ve akıcı okuma ve okuduğunu anlamada yaşanan beklenmedik ve hayat boyu...

Dürtüsellik Nedir?

Dürtüsellik, ortama uygun olmayan veya aşırı riskli, yeterince planlanmamış ve genelde istenmeyen sonuçlara yol açan çeşitli davranışları kapsar. Ayrıca, dikkatsizlik sabırsızlık, yenilik arama, risk...

EN SON YORUMLAR