" Vatanını en çok seven, görevini en iyi yapandır. "

Ana Sayfa Ergoterapi Askeri Rehabilitasyon Travma Sonrası Stres Bozukluğu ile Ergoterapi İlişkisi

Travma Sonrası Stres Bozukluğu ile Ergoterapi İlişkisi

En basit ifadeyle, ergoterapistler, yaşam boyu insanların günlük aktivitelerin (okupasyon) terapötik kullanımı yoluyla istedikleri ve yapmaları gereken şeylere katılmalarına yardımcı olur. Terapötik aktiviteler ergoterapinin odak noktasıdır. Ergoterapistler, aktiviteleri tedavi ettikleri tüm hastalar için kullanır. Travma sonrası stres bozukluğu hem yetişkinleri hem de çocukları etkileyebilir. Oyun terapisi travma sonrası stres bozukluğu olan çocuklar için en iyi ortamdır. Anlamlı, amaçlı mesleki veya serbest zaman etkinlikleri travma sonrası stres bozukluğu olan yetişkinler için daha faydalıdır.

Çocuklar için yapılabilecek aktivitelere örnek olarak; futbol, ​​ duyusal oyun, salıncaklar vb. gibi açık hava etkinlikleri, resim, müzik sandalyesi, saklambaç gibi iç mekan aktiviteleri sıralanabilir. Yetişkinler için ise bahçecilik, dikim, ev yapımı, dans, yüzme, favori bir şarkıyı dinleme, spor gibi aktiviteler örnek gösterilebilir. Belirtilen aktiviteler geneldir, ancak bir hasta bunu zihnini stresten uzaklaştırmak için yaptığında etkilidir.

ergoterapistler
ergoterapistler

Ergoterapistler travma sonrası stres bozukluğuna sahip bireyler ve aileleriyle çalışan disiplinler arası ekibin hayati bir parçasıdır. Ergoterapistler, kişinin güçlü yanlarını, değerlerini, ilgi alanlarını, kaynaklarını ve zorluklarını tanımlamak için bireylerle birlikte çalışırlar. Bir ergoterapist, hastanın stresi hafifletmesine ve mesleki veya günlük rutin görevlerine yeniden katılmasına yardımcı olur. Anlamlı ve amaçlı faaliyetler ve diğer yaklaşımlar hastanın normal yaşama dönmesine yardımcı olur dolayısıyla danışanların anlamlı rollere ve etkinliklere katılımlarını artırmaları sağlanmalıdır. Katılımın artması aynı zamanda madde bağımlılığı gibi sağlıksız faaliyetlerin ortaya çıkmasını engeller.

Travma sonrası stres bozukluğu tanılı danışanların yaşadıkları belirli zorlukları (konsantrasyon, dikkat, kaygı, dürtüsellik, bölünmüş dikkat) anlamaya yardımcı olacak değerlendirmeler yapılmalıdır. Değerlendirmeden sonra ergoterapist tarafından belirlenen amaç ve hedefler hastalığın şiddetine bağlıdır.

Ergoterapistler, danışanlarının psikolojisini anlar ve buna göre davranır. Travma sonrası stres bozukluğu olan kişiler geçmişte yaşanan travmatik bir olay nedeniyle stres altında kalmıştır. Ergoterapistler, travmatik deneyimlerin travma sonrası stres bozukluğu üzerindeki etkisi konusunda danışanın farkındalığını arttırmayı amaçlarlar.

Ergoterapistler, travma, iyileşme evreleri ve sağlık/sağlıklı yaşam stratejilerinin etkisi ile ilgili olarak diğer profesyoneller ile iş birliği içinde bireysel ve grup terapisi seansları sağlarlar. Travma tetikleyicilerini ve uyarı işaretlerini ele almaya odaklanan bireysel ve/veya grup oturumları sağlamak, yeni başa çıkma, sağlık ve sağlıklı yaşam stratejilerinin öğrenilmesi, aile ve arkadaşlarla yeniden bağlantı kurarak anlamlı rollere devam etmek, sosyal etkileşimi geliştirmek, kayıp gerçeğini kabul etmek, başa çıkma becerilerinin öğretilmesi ve semptom yönetimi eğitimi için kullanılabilir.

Kaynakça:

  1. https://www.emdria.org/specialty-areas/ptsd-post-traumatic-stress-disorder/the-scientific-status-of-emdr-therapy-for-combat-related-ptsd/
  2. Understanding and Applying Trauma-Informed Approaches Across Occupational Therapy Settings
  3. Occupational Therapy’s Role with Post-Traumatic Stress Disorder
  4. https://www.rehab.queensu.ca/blog/developing-occupational-therapy-trauma-intervention-framework

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

EN POPÜLER YAZILAR

Çocuklarda Nöromotor Gelişim

Nöromotor gelişim sinir ve kas kontrolünün kazanılmasını ifade eder. Nöromotor gelişimin normal olabilmesi için sinir sisteminin ve kas sisteminin normal olması gerekir. Çocuğun nöro-motor...

Özel Öğrenme Güçlüğü (Disleksi) Problemi Olan Çocukların Aileleri İçin Öneriler

Özel öğrenme güçlüğü (disleksi) özel bir uzmanlık gerektirir. Bu yardım öğretmenlerden beklenmemelidir. Gerekli tıbbi ve psikolojik ölçümler yapılmalı, psikoeğitim ve psikiyatrik destek sağlanmalı ve...

Disleksi Nedir?

Disleksi, yaşa uygun zeka seviyesi, eğitim ve çevresel koşullara rağmen, okumayı öğrenme, doğru ve akıcı okuma ve okuduğunu anlamada yaşanan beklenmedik ve hayat boyu...

Dürtüsellik Nedir?

Dürtüsellik, ortama uygun olmayan veya aşırı riskli, yeterince planlanmamış ve genelde istenmeyen sonuçlara yol açan çeşitli davranışları kapsar. Ayrıca, dikkatsizlik sabırsızlık, yenilik arama, risk...

EN SON YORUMLAR